Logo Museum 1940 - 1945

Het extern gebruik van museumgoederen

De stichting Museum 1940 - 1945 is opgericht in februari 1986. De door de heer K.P. Makkelie met zorg aangelegde collectie, vormt de basis van het huidige Museum 1940 - 1945 Dordrecht. In juni 1988 opende het museum haar deuren voor het publiek. Het museum beschikt over een omvangrijke collectie aan oude historische uniformen, gebruiksvoorwerpen, geweren, handvuurwapens en talrijk beeldmateriaal. In onze aparte museumbibliotheek bevindt zich een zeer uitgebreide collectie boeken en documenten. Aangevuld met een grote selectie lokale- en landelijke dagbladen alsmede periodieken en pamfletten.

Met de nodige zorg en toewijding wordt getracht de omvangrijke museumcollectie voor het nageslacht in stand te houden. Wij verkeren dan ook in de gelukkige omstandigheid, dat we jaarlijks nog steeds veel schenkingen van goederen krijgen vanuit de bevolking, zowel in Nederland als daar buiten.

Met enige regelmaat krijgen wij in het museum verzoeken binnen voor de levering van materiaal over of uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Van zowel particulieren, bedrijven, scholen en of andere gelieerde instellingen.

Als Museum 1940 - 1945 kunnen wij helaas niet aan deze verzoeken voldoen. Voor heel veel stukken uit de museumcollectie bestaat bij ons vaak maar een exemplaar, of in heel uitzonderlijke gevallen meerdere exemplaren. Herhaalde malen is in het verleden gebleken, dat bij het uitlenen van collectiestukken, deze vaak verwaarloosd, al dan niet beschadigd of gebroken in het museum terug kwamen. Alhoewel al de stukken uit de collectie verzekerd zijn, dekt dit bij lange na niet de schade of de daadwerkelijke waarde van een collectiestuk. Dit is dan ook niet in enige geldelijke vorm uit te drukken. Heel veel van deze collectie stukken zijn dus gewoon onvervangbaar geworden. We kunnen begrip opbrengen voor het feit dat mensen tijdelijke iets voor een expositie willen, maar dit alles in ogenschouw nemende heeft het voltallige museumbestuur in 2002 besloten, om niets meer uit de totale museumcollectie nog uit te lenen. Wij begrijpen ook dat het voor de aanvragers teleurstellend is, maar gezien het voorgaande kunnen wij niet anders. Toch zijn er nog wel wat mogelijkheden voor de aanvragers. Er zijn in Nederland nog diverse verhuurbedrijven gevestigd. Bij deze bedrijven is wel de mogelijkheid aanwezig om bepaalde zaken zoals kleding, voorwerpen en dergelijke te huren.


Naar boven

Omdat het niet vergeten mag worden!

© 2024 Museum 1940-1945

Disclaimer | Cookies | Privacyverklaring