Logo Museum 1940 - 1945

ANBI Publicatie gegevens

Stichting Museum 1940 - 1945 staat bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status geeft voordelen, maar een Algemeen Nut Beogende Instelling moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben tot doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden betekenen dat ANBI's diverse gegevens openbaar moeten maken via een internetsite.

Middels deze pagina voldoet Stichting Museum 1940 - 1945 aan deze regelgeving. Onderstaand treft u voor onze stichting de gevraagde informatie.

 

Naam organisatie

Statutaire naam:  Stichting Museum 1940 - 1945 Regio Dordrecht
Publiek bekend als:  Stichting Museum 1940 - 1945, Museum 1940 - 1945, Museum '40 - '45

 

RSIN of het fiscaal nummer / Kamer van Koophandel nummer

RSIN / fiscaal nummer: 815469743
Kamer van Koophandel nummer: 41119792

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Nieuwe Haven 27-28
3311 AP Dordrecht

Telefoon: 078-6130172

E-mail: info@museum19401945.nl
Internet: https://www.museum19401945.nl

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Naam Functie Datum in functie
Dhr. D.E. Vermeulen Voorzitter 01-05-2021
Vacant Penningmeester  
Dhr. M.G.G. de Bruin Secretaris 20-05-2021
Dhr. T.B. Pap Bestuurslid 29-11-2023

 

Beleidsplan en Doelstelling

De doelstelling en het beleidsplan van Stichting Museum 1940 - 1945 zijn opgenomen in het document:

   Beleidsplan 2016-2019 - Stichting Museum 1940-1945 v1.0 - pdf (bijgewerkt op 18-11-2015)

 

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting Museum 1940 - 1945 ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden géén beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle taken en werkzaamheden (inclusief die van het bestuur) worden uitgevoerd door vrijwilligers zonder enige financiële beloning.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiƫle verantwoording van Stichting Museum 1940 - 1945 is opgenomen in de jaarverslagen:

   Jaarverslag 2023 - Stichting Museum 1940 - 1945 - pdf (bijgewerkt op 29-04-2024)

   Jaarverslag 2022 - Stichting Museum 1940 - 1945 - pdf (bijgewerkt op 26-04-2023)

   Jaarverslag 2021 - Stichting Museum 1940 - 1945 - pdf (bijgewerkt op 29-04-2022)


Naar boven

Omdat het niet vergeten mag worden!

© 2024 Museum 1940-1945

Disclaimer | Cookies | Privacyverklaring